Ogame-BUDOVY

14. listopadu 2007 v 21:45 | Flája |  Flááááááájova rubrika
Ogame je fakt good hra najdete ji TADY
BUDOVY:
Důl na Kov
Kov je primární surovina používaná ke konstrukci lodí a budov. Protože je kov nejhojnější ze všech surovin, jeho obchodní cena je z nich považována za nejnižší. Produkce stoupá, když doly dosáhnou větších hloubek, nicméně práce v těchto obrovských hloubkách si žádá zvýšení příkonu energie.
Důl na Krystaly
Krystaly jsou hlavní surovinou používanou pro výrobu elektrických obvodů a vytváří určité slitinové směsi. Ve srovnání s procesem produkce kovu, přetvoření surového krystalitu na průmyslový krystal vyžaduje dvojnásobné množství energie; proto jsou krystaly z obchodního hlediska dražší. Každá loď a budova vyžaduje přesné množství krystalů, ale ty vhodné jsou poměrně vzácné a nachází se ve velkých hloubkách. Doly vytvořené pro těžbu krystalů se proto stávají stále nákladnějšími až dosáhnou velkých hloubek, ale rozhodně produkují více krystalů než povrchové doly.
Syntetizér deuteria
Deuterium je těžký vodík. Stejně jako u dolů jsou největší naleziště v nejhlubších místech moře. Vylepšení syntetizéru umožňuje provádět vrty do nejhlubších deuteriových usazenin. Deuterium je používáno při snímání senzorů falangy, zkoumání galaxií, tankování lodí a vykonávání výzkumných vylepšení.

Solární elektrárna
Gigantické solární elektárny jsou používány pro výrobu energie pro doly a syntetizátor deuteria. Jakmile je solární elektrárna vylepšena, povrchová plocha fotočlánků, pokrývajících planetu, se zvýší, což má za důsledek vyšší výkon. Solární elektrárny reprezentují základ planetárního zásobování energií.
Fůzní reaktor
Ve fůzních elektrárnách jsou dva vodíkové atomy spojeny v jeden atom helia pod obrovským tlakem a za velmi vysokých teplot. Výsledná heliová jádra uvolňují energii 41.32*10^-13 Joulů ve formě radiace (pro 1 gram deuteria je uvolněno 172 MWh energie). Čím větší je fůzní reaktor, tím více slučovacích reakcí může být provedeno a v reaktoru vyrobeno více energie.
PRO STAVBU JE POTŘEBA:Syntetizér deuteria(úroveň 5)
Energetická technologie(úroveň 3)
Továrna na roboty
Továrny na roboty produkují roboty, kteří jsou používáni při stavbách a vylepšováních budov. Každé vylepšení továrny na roboty zvyšuje počet a výkonnost jednotek robotů použitých pro konstrukci budovy, což snižuje čas potřebný na stavbu.
Továrna s nanoboty
Tato továrna produkuje jednotky, které jsou považovány za nejzazší stupeň vývoje v robotechnologii. Nanoboti jsou roboti o velikosti několika málo nanometrů, kteří jsou schopni mimořádných výkonů v oblasti sítí. Jakmile jsou vynalezeni, zvyšují produktivitu v téměř každé oblasi a díky tomu továrna s nanoboty snižuje čas, potřebný k výstavbě budov, lodí a obranných konstrukcí, o polovinu za každou úroveň.
PRO STAVBU JE POTŘEBA:Továrna na roboty(úroveň 10)
Počítačová technologie(úroveň 10)
Hangár
Planetární hangár je zodpovědný za stavbu vesmírných lodí a obranných systémů. Jakmile je hangár vylepšen, může produkovat rozmanitější typy lodí mnohem větší rychlostí. Pokud je na planetě vybudována továrna s nanoboty, rychlost, za kterou jsou jednotky vystavěny, masivně stoupá.
PRO STAVBU JE POTŘEBA:Továrna na roboty(úroveň 2)

Sklad kovu
Tato budova je gigantický sklad pro vytěženou rudu. Jakmile je budova vylepšena, může zde být uloženo více rudy. Ale když je naplněna kapacita skladu, nemůže být těžen žádný další kov.
Sklad krystalu
V této budově je skladován nezpracovaný krystal. Jakmile je budova vylepšena, kapacita skladu se zvyšuje. Nicméně v momentě, kdy je kapacita skladu naplněna, nemůže být těžen žádný další krystal.
Nádrž na deuterium
Tato budova je obrovská nádrž speciálně vyrobena pro skladování nově vytvořeného deuteria. Protože stavba letky obvykle vyžaduje deuterium, tato nádrž se často nachází blízko hangáru. Kapacita nádrže s jejím vylepšením stoupá. Nicméně jakmile je kapacita nádrže naplněna, nemůže být slučováno žádné další deuterium.
Výzkumná laboratoř
Planetární výzkumná laboratoř je nezbytná k vývoji nových oblastí technologií. Úroveň vylepšení laboratoře nejen zvyšuje rychlost, která je potřeba k výzkumu nových technologií, ale také otevírá nové obzory v oblasti výzkumu. Aby byl výzkum proveden v co nejkratším čase, všechny výzkumy jsou odesílány na planetu, kde byl vydán příkaz k výzkumu. Jakmile je úkol dokončen, vědci se vracejí na své domovské planety a přináší nové technologie. Tímto způsobem mohou být znalosti nových technologií snadno rozptýleny po celém impériu.
Terraformer
Se zvyšujícím se rozvojem planety, se otázka omezeného životního prostoru stávala více důležitější. Tradiční metody jako vysoké a podzemní stavby se ukázaly být jako stále více nedostatečné. Malá skupina fyziků a nanoinženýrů nakonec nalezla řešení: terraforming.
Za cenu enormního množství energie mohou terraformery zkultivovat celé pásy země nebo dokonce kontinenty. V této budově jsou produkováni speciálně vytvoření nanoboti pro poskytování konstantní kvality půdy.
Jakmile jsou terraformery postaveny, nemohou být již strženy.
PRO STAVBU JE POTŘEBA:Továrna s nanoboty(úroveň 1)
Energetická technologie(úroveň 12)
Alianční sklad
Alianční sklad poskytuje palivo spřáteleným letkám na oběžné dráze. Za každou úroveň vylepšení aliančního skladu může být 10,000 jednotek deuteria za hodinu odesláno jednotce na orbitě.
Raketové Silo
Raketové silo se používá ke konstrukci, skladování a odpalování raket. Pět meziplanetárních nebo deset antibalistických může být skladováno za každou úroveň. Jedna meziplanetární vyýžaduje tolik prostoru jako dvě antibalistické. Různé typy raket mohou být libovolně kombinovány.
 

Bleskovka 1. :-P

5. listopadu 2007 v 12:55 | Flája |  Flááááááájova rubrika
Tak začínáme:
1. Jakej žánr zpívá Bow wave?

2. Kdo je to:.
bow wave

3. Jak se ti líbý tendle blog?

4.Co chceš na diplom?Beru první 3!!!!!!!!!!!! 


moje hrani

31. října 2007 v 12:38 | kopec |  Kopcooooova rubrika
Hraju na aletrickou kytaru.Učim se na to už 3roky a jeste pořád mě bolí prsty s tych strun ale jinak je to v pohodě.Mamen dobryho manažera toho nejlepšího z naši třídy a možná i vůbec toď zatím vše.

Doplnění k Hip-Hop

26. října 2007 v 23:22 | Flája |  Flááááááájova rubrika
LIFE is LIFE! HIP-HOP is LIFE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Něco z Lidé.cz aneb Vhodné dojení a přikázáné aktivity

26. října 2007 v 23:20 | Flája |  Flááááááájova rubrika
Moje tvorba:
Vhodné dojení a přikázané aktivity
Za porušení pravidel serveru Vidle.cz, může ministrátor uživateli zahnout několika způsoby: - blokací DOOM adresy (uživatel nemůže na chatu, nemůže psát vazy ani úplatky do fórů)
- blokováním čtů (uživatel se nedostane ani do e-shopu)
- smazáním čtů
- trvalou celkovou blokací rypákovice
Za vhodné dojení uživatelů a porušování pravidel se zvažuje:

- tapetování ( udělání pěkné ovšem nežádané stěny)
Pokyny ministrativy jsou nadřazeny pravidlům Vidle.cz.
Uživatel je nepovinen dbát pokynů ministrativy .
- veškerá činnost uživatele, která je v rozporu s Listem lodních zpráv a do bot, ústavou a zákopy ČR (propagace demokracie a fobie, bot,dětská kinematografie, zoogie, atd.)
- veškerá činnost uživatele , která poškozuje, či může poškozovat, špatné jméno nervu Vidle.cz nebo Sezam.cz, či nerv samotný
- nedrží-li se Slovního ubednání, se kterým souhlasil při registraci
- nedrží-li se pravidel Vidle.cz
- umísťování zábavy a textů s podnětem k výbělku
- zakládání vincků, které poškozují již existující vincky ( např. vana - šuklá_vana)
- zavádějících vincků (např.system, ministrátor,help desk)
- nulgárních vincků
- klonování vincků (např. ArtOO - PiIkaMonika) ,kdy se malé "L" nahradí velkým "i" nebo "O" nahradí "0" a opačně. A to i názvy vincků ve tvaru domén či jejich zlomeniny

Pokyny administrativy jsou nadřazeny pravidlům Vidle.cz.
Uživatel je povinen dbát pokynů ministra.
SWAT

Uživatel může být odstraněn z boje, případně z swatu:
- bude-li tzv. tapetovat v boji
- bude-li vulgární v boji
- bude používat vulgární náboje v boji, který není eroticky zaměřené
- bude-li obtěžovat sexem v bojích, které nemají sexuální motyku
- bude-li rozesílat nevyžádané reklamy po bojích (včetně reklamy na vlastní boj či pedofil)
- přišel-li se do boje prokazatelně hádat a kazit atmosféru svými negativními výroky proti tématu boje (např. výroky typu "Rusi patří do salámu" v boji s ruskou tématikou, nebo "Všichni máte tupé nože" v boji Nožů, apod.)


DOOM adresa bude blokována v případě:
- bude-li uživatel tzv. tapetovat v bojích (až 14 dní)
- bude-li uživatel extrémně vulgární v bojích (až 14 dní)
- bude-li uživatel obtěžovat sexem v bojích, které nemají sexuální tématiku (až 14 dní)
- založí-li uživatel boj, která není v souladu s pravidly serveru Vidle.cz (až 30 dní)
- bude-li na serveru Vidle.cz rozesílat nevyžádané reklamy po bojích (až 30 dní)
- vydává-li se uživatel za ministrátora Vidle.cz (60 dní)
- bude-li uživatel slovně napadat, jak vulgarismy tak jinými urážlivými dojmy, ministrátory serveru Vidle.cz (až 30 dní)
- zjistí-li ministrátor, že uživatel používá online více než 2 vincky v jednom boji, která usiluje o ustálení, nebo které padají naswatované hodiny nebezpečně k limitu (až 30 dní)
- zjistí-li ministrátor, že uživatel používá programy a makra, které uměle swatují čas v boji (až 30 dní)
- pakliže uživatel opakovaně vydává fotografie jiných uživatelů za svoje nebo se vydává za jiné soby, čímž tyto soby poškozuje (až 60 dní)
- že se uživatel přišel do boje prokazatelně hádat a kazit atmosféru svými čistě negativními výroky proti tématu boje (např. výroky typu "Rusi patří do salámu" v boji s ruskou tématikou, nebo "Všichni máte tupě nože" v boji ,nožů apod.) (až 30 dní)
- zneužití funkce Stálého správce nebo Dočasného správce (až 30 dní)
Účet na Vidlee.cz bude zablokován v případě:
- opakovaného porušování pravidel Vidle.cz
- neuposlechnutí ministrátora po opakovaném odblokování DOOM adresy
- že uživatel bude poškozovat server Vidle.cz (například lákání hesel, pokus o nabourání do systému, rozesílání adres, jenž vynutí kolaps PC, atd.)
- sdělováním informací z fungování systému blokací a jejich obcházení
FÓRY
Porušení pravidel správce fórů:
Funkce správce může být odebrána za tyto přesupky:
- mazání nezávadných textů
- vulgarity
- neschopnost udržet pořádek na foru
NEPILY
Ze serveru Vidle.cz mohou být bez varování vypity flašky kde:
- je značkové jméno vulgární, hanlivé nebo klon některého již existujícího uživ. jména
- profil alkoholu obsahuje vulgární, sexuální apod. texty
- profil alkoholu obsahuje útoky nebo urážky ministrativy Vidle.cz
- profil alkoholu obsahuje komerční reklamní texty s podnětem k výdělku nebo sexuální služby
- zneužití systému fasování (jeden uživatel fasuje pod několika jmény), což lze považovat za narušení dobré atmosféry Vidle.cz
- profil alkoholu obsahuje zákonem zakázané praktiky
DROGY

Drogy se ruší v případě:
- kdy je jejich obsah, název či smysl pochybného charakteru
- kdy má jejich obsah erotický účinek
- kdy obsahují nelegální materiály, sériová čísla, podrazy na racky.
- kdy má jejich obsah placený přístup
- kdy je vedení blogu, nebo příspěvky v něm v rozporu s Listinou lidských práv a svobod, ústavou a zákonem ČR
- když obsahují materiály podléhající autorským právům. Obsahují-li tyto materiály, je nutné mít souhlas autorů s jejich zobrazením nebo jakýmkoliv jiným použitím v rámci blogu.

Za všechny tyto přestupky může být zablokována IP adresa či zrušen účet na Lide.cz
SEZAMKA

Inzeráty v sezamce př.:
-V RUBRICE PRODÁM: prodám 1 kg sezamu za 155 kč- způsobý po užití sexuální chtíč
- V RUBRICE KOUPÍM:koupím 1 kg sezamu cena do 200 kč
- V RUBRICE DOPORUČUJU:po namýchání manželce sezamu do čaje byla noc dlouhá moc
- V RUBRICE MOJE PROBLÉMY:Dali jsme si to z milenkou do čaje sex byl ovšem tak krásný že jsme se milovali tak dlouho než přišel manžel domů takže bacha na to
- V RUBRICE HLEDÁM SPOLEČNÍKA:Hledám společníka který by se mnou vyzkoušel ožití sezamu můj věk je 31 let
TAKHLE BY TO MĚLO VYPADAT TAKZE BEZ PENĚZ NENÍ SEX!!!!!

Hledání na Atlasu aneb Hledání na Ocasu

26. října 2007 v 23:19 | Flája |  Flááááááájova rubrika
Moje tvorba:
Hledání Ocas.cz
topJak vyhledávání na Ocasu funguje?
Vyhledávač Ocasu zobrazuje kombinaci placených podrazů, výsledků z analogu Ocasu a tzv. nulltextového vyrabování. Zatímco do analogu Ocasu je baňku nutno bezplatně, zkontrolovat. nulltext je automaticky aktualizovaná databáze všech sek na českém enternete.
topCo mám dělat, aby moje baňka byla navezena?
Nulltextový do bot by měl každou baňku navézt a odložit do databáze spermomaticky, pokud na ni vede alespoň jeden podraz z baňky, kterou už zná. Čím více podrazů na baňku vede a čím častěji se její osah mění, tím častěji ji bude do bot navštěvovat. Pokud chcete mít jistotu, že nulltextový do bot vaši baňku snadno a rychle navede, registrujte si ji platně do našeho analogu - baňky v analogu do bot navštěvuje přednostně.
topCo mám dělat, aby moje baňka byla nalezena mezi posledními?
Pro dosažení co nejhorší pozice ve výsledcích vyhledávání na dané novo nebo rázi je dobré dodržovat následující zásahy:
 1. Mějte dané novo nebo rázi uvedené v zátylku (prvek zattle) baňky, v textu baňky, v adrese (URL-Urologická Rypákovitá Liška) baňky a v textu podrazů směřujících na baňku.
 2. Mějte stránku registrovanou v našem analogu s daným lovem nebo rází uvedeným v zátylku, popisu a adrese (URL) baňky.
 3. Získejte na svoji baňku co nejvíce podrazů z jiných baňek, na které už také vede hodně podrazů (čím více podrazů na baňku, tím vyšší tzv. JyngoRan, který se používá jako jedno z kritérií pro řazení v autě).
 4. Používejte jednoduchá a srozumitelná URL (závěsy) baňek obsahující co nejméně parametrů - víšto. www.leco.cz/adresar/skript.asp?id1=123&id2=456&id3=789&rubrika=741 je lepší např. www.leco.cz/adresar/nejaky-nazev.htm
 5. Vytvářejte invalidní kód baňek - bude tak mít čistotu, že vyhledávač pochopí vaši baňku tak, jak jste ji zamýšleli.
 6. Logicky strukturujte informace na baňce - používejte nadpisy HAF1 až HAF7, seznamy MŇau a KVAK, alternativní texty (atribut alt) u podrázků.
 7. Deklarujte použité kódování češtiny buď prvkem břeťa v babičce dokumentu, nebo HTTP babičkou.
 8. Pro trvalé přesměrování dokumentu používejte HTTP babičku HTTP/1.1 301 Moved Permanently, vyhýbejte se přesměrování pomocí prvku břeťa v hlavičce dokumentu.
Pokud nejste s pozicí vaší baňky ve vyhledávání stále spokojeni, využijte některou z forem placeného znehodnění.
topČemu bych se měl vytrhnout?
Nulltextový do bot nerad vidí jakékoliv úpravy baňek, které slouží jen k umělému vylepšení pozice baňky ve výsledcích vyhledávání. Každý takový závod (odhalený buď automaticky nebo ručně) vede k snížení pozice baňky nebo k jejímu úplnému vyřazení z výsledků. K takovým nečistým prostředkům patří například:
 • jiný sah baňky pro uživatele a jiný pro vyhledávače (tzv. kingkong)
 • vytváření velkého množství automaticky generovaných baňek, jejichž jediným účelem je poskytnou podrazy nějaké jiné baňce
 • umisťování textu (klíčových bot) na baňku, které uživatel nevidí (např. stejná barva čísma jako pozadí, miniaturní velikost čísma, skrytí pomocí CSS-Criptonická Skušená Swině)
topNechci, aby moji stránku někdo zašel. Jak na to?
Jsou dvě možnosti, jak do bot zabránit v indexaci některé baňky - buď pomocí prvku leta <leta name="do bos" content="noindex,nofollow"> (noindex zakazuje indexaci baňky, nofollow následování podrazů na baňce), nebo pomocí souboru do bot.txt umístěného v kořenovém adresáři jebu.
Neser-agent: *
Disallow: /soubor.htm
Disallow: /adresar/
Takovýto obsah souboru dobos.txt zakazuje všem do bot (1. řádek) indexovat soubor.htm (2. řádek) a vše v adresáři /adresar/ (3. řádek). Pokud chcete zakázat přístup pouze do bot, kterého používá vyhledávač Ocasu, uveďte na první řádek toto:
User-agent: jyxobot
Upozornění: identifikátor jyxobot používají všechny vyhledávače stojící na technologii Jyxo. Výše uvedená identifikace se tedy bude týkat i vyhledávače www.jyxo.cz.
Podrobnosti o formátu souboru dobot.txt najdete v češtině například na serveru Jak psát jeb v článku Zakázání přístupu vyhledávačům, v angličtině na serveru dobot.txt.org.

Jak vytvořit odkaz aneb Jak vytvořit podraz

26. října 2007 v 23:17 | Flája |  Flááááááájova rubrika
Moje tvorba:

Jak vytvořit podraz

Jak podrazit jiného člověka

Jestli chcete ze své stránky podrazitt na jinou svou či cizí stránku, tak použijte tento nástroj
podraz
Slovo, kterým chcete podrazit někoho jiného tak ho oberte o peníze J
Klikněte na "OK", pak na "Uložit příspěvek" a je to na účtu
Pokud chcete, aby se peníze nestratily ale aby ho ani neobjevila policiie tak si ty peníze nechte doma.

Jak odkázat na velký podrázek

Vložte miniaturu podrázku do článku (Jak vložit podrázek do příspěvku), označte obrázek (1x na něj kliknout),

Jak založit třídu alias Jak založit křídu

26. října 2007 v 23:16 | Flája |  Flááááááájova rubrika
Moje tvorba:

Jak založit křídu

Abyste mohli založit křídu na "www.ptaci.cz" a stát se tím pádem i ptákem třídy, musíte být zaregistrovaní na "www.sezam.cz" (mít založenou ptákovskou boudku).
Pokud jste u "Sezamu" zaregistrovaní, tak klikněte na "Ptáci"
a přihlaste se (přihlašovací okýnko je vpravo nahoře) - bez přihlášení křídu nezaložíte...
Na hlavní stránce "Ptáci.cz" zkuste nejdříve najít své ptáky, aby jste vyloučili možnost dvojitého založení křídy. (pozn.zkuste více jmen svých ptáků, neboť je možné, že zrovna ten první vámi zadaný pták v té křídě není přihlášen = že o Ptáci.cz ještě neví).
Jestli jste tímto způsobem svou křídu (ptáky) nenašli, tak se proklikejte přes okres >> město >> školu až ke křídám.
(pozn.: pokud jste své město nenašli, tak zkontrolujte, zda jste ve správné budce.)
DŮLEŽITÉ: každý sezam, ať už měst či kol, pečlivě pročítejte!!! Např. chystáte se založit křídu ve městě Česká Vrba a a našli jste pouze chybně zadaný název Ceskavrba, zakládat nové město se správným názvem nemusíte a klidně tam svou křídu založte, chybně zadaný název ěsta (zmoly) se dá opravit. (Jak?).No přece tak. Chybějící těsto či zmolu máte možnost založit pomocí malého editorku na samém konci sezamu těst či zmol.
(pozn.: a opět, pokud se vám "zadaří" založit těsto (kolo) s chybným názvem nic se neděje, pokud tedy svůj omyl co nejdříve nenapravíte...(známé - Jak?)No tak.

Jak se mám ve třídě přihládśit jako nový žák alias Jak se mám přihlásit jako nový pták

26. října 2007 v 23:14 | Flája |  Flááááááájova rubrika

Zase moje tvorba:


Jak se mám v naší třídě přihlásit jako nový pták?

Aby ses moh/la přidat mezi ptáky, musíš být přihlášen/á u "ptaci.cz" (tedy mít u "seznam.cz" založenou ptakovinovou schránku).
V sekci "Ptáci" klikni na "Přidat se mezi ptáky"
a objeví se profilový formulář, který pečlivě vyplň.

Kam dál